skip to Main Content

Vi som til daglig jobber på museene elsker å dele historiske fakta og fortellinger med publikum. Nå har vi gjort det enklere enn noen gang å kunne lytte til museenes egne podcaster.

Museum + Podcast = Sant!

Da Merdøgaard ble museum

I diskusjonen om å bevare Merdøgaard som museum ble det harselert frisk over røykstuene i innlandet, i motsetning til den viktige ”skjærgårdskulturen”. Mange viste interesse for skipperhjemmet i uthavna, også dikteren Vilhelm Krag. Det forgikk en hissig debatt, harde forhandlinger og stadige forviklinger. Og som alltid var det et spørsmål om penger. I denne episoden vil du få høre mer om da Merdøgaard ble museum

De siste fastboende på Merdøgaard

Merdø fikk et nytt innslag da en kinakaptein bygde et stort hus på øya blant de små, beskjedne husene som var her fra før. Etter hvert tok velstanden fra skipperborgernes tid slutt. Senere generasjoner var barnløse og ugifte, og de tok godt vare på hjemmet og dyrket minnet om sine forfedre. I denne episoden vil du få høre om de siste fastboende på Merdøgaard.

Losene på Merdø

Det var losene som skapte uthavnene. Skutene trengte kjentmenn når de skulle navigere inn mellom farlige grunner og skjær. Merdø var ”en meget søkt uthavn” med mange loser som satte livet på spill for å redde sjøfolk i storm og under forlis. I denne episoden vil du få høre mer om losene på Merdø.

Den gamle uthavna Merdø

På øya ute ved havet fant sjøfolkene som kom utenfra en god havn med loser, ankringsplasser og fortøyningsringer. Sjøfolk som drev i land etter forlis fant sin grav på Gravene. Folk som bodde her fikk stadig impulser fra utlandet. I denne episoden vil du få høre om den gamle uthavna Merdø.

Kunst, forfalskninger og demoner

I denne episoden av TidsforDRIV snakker vi med kurator Erlend Hammer om Demonveggen i Sauherad middelalderkirke, forfalskninger og prestisjen i en god forfalskning. For hvor ofte kommer vi egentlig over…

Kraftlandet – Kontroll

Kapitalistiske krefter ser penger og strøm i de norske fossene tidlig på 1900-tallet. Men går det egentlig an å eie en foss? Panikken brer seg mellom de norske politikerne – de trenger bedre kontroll!