Skip to content

Jødisk museum Trondheim

Du finner podcaster fra jodiskmuseum i din favorittspiller. Har du ikke abonnert enda kan du gjøre det her, eller søk opp museumspodden der du lytter på podcast.:

Følg jodiskmuseum i sosiale kanaler:

Jødisk museum Trondheim skal gjennom dialog, innsamling, registrering, bevaring og formidling, bidra til å forvalte deler av norsk jødisk kulturarv. Museet belyser temaer som innvandring, mangfold, identitet, integrering, antisemittisme før og nå, folkemord samt forholdet mellom minoritetskultur og majoritetssamfunnet. Et stort antall av museets besøkende er elever fra ungdomsskole og videregående skole samt studenter.

Når hatprat rammer

Betegnelser som jøde, homo, bitch, pakkis eller andre skjellsord blir brukt i hverdagsspråket i dag. Hvordan kan vi går frem for å bli kvitt denne kulturen, spør vi i denne podkasten. Er et mer empatisk språkbruk veien å gå?

Les mer og lytt til episoden