Skip to content

Når hatprat rammer

Denne episoden og andre podcaster fra jodiskmuseum finner du i din foretrukne spiller. Du kan abonnere her hvis du ikke allerede har gjort det, eller se etter Museumspodden hvor du hører på podcaster.

I denne fjerde podkasten til Jødisk museum Trondheim skal vi høre om språk og ordbruk med en nedsettende betydning som kan påvirke oss negativt. Det er ikke uvanlig at betegnelser som jøde, homo, bitch, pakkis eller andre slike skjellsord om minoriteter, funksjonshemmede eller andre grupper blir brukt i hverdagsspråket. Språk er med på å påvirke normer og holdninger, og derfor også hvordan vi ser på verden og andre mennesker.

Kan vi bli kvitt denne kulturen hvis vi lærer oss et mer empatisk språkbruk helt fra vi er små? Det tror en av deltakerne i podkasten, der du får møte representanter for kampanjen Stopp hatprat, Skeiv ungdom og Jødiske veivisere i tillegg til fagfolk som jobber med problematikken.

Podkasten er produsert med støtte fra Handlingsplanen mot antisemittisme og er publisert av Jødisk museum Trondheim ved Tine Komissar og Emily Luthentun.

Jødisk museum Trondheim har som mål å ta vare på, videreføre og formidle kunnskap om jødisk tradisjon, kultur og historie i Midt- og Nord-Norge.

Jødisk museum Trondheim skal gjennom dialog, innsamling, registrering, bevaring og formidling, bidra til å forvalte deler av norsk jødisk kulturarv. Museet belyser temaer som innvandring, mangfold, identitet, integrering, antisemittisme før og nå, folkemord samt forholdet mellom minoritetskultur og majoritetssamfunnet. Et stort antall av museets besøkende er elever fra ungdomsskole og videregående skole samt studenter.