Skip to content

«Vi ble sjokkerte og rystet over hvordan jødene ble omtalt.»

Denne episoden og andre podcaster fra jodiskmuseum finner du i din foretrukne spiller. Du kan abonnere her hvis du ikke allerede har gjort det, eller se etter Museumspodden hvor du hører på podcaster.

Tre elever ved Elvebakken videregående skole i Oslo visste ikke at det fantes antisemittismen i Norge før andre verdenskrig, så de ville de undersøke saken selv.
Nå vil de tre elevene bruke sine stemmer til å fortelle hva de fant ut. I denne podkasten får vi sammen med framtidas lærere høre Thelmas refleksjoner om temaet. Samtidig undersøker vi hvordan lærerstudentene vil engasjere dagens unge til å bli interessert i et vanskelig tema som antisemittisme?

Podkasten tar utgangpunkt et fagseminar for lærerstudenter i regi av Jødisk museum Trondheim og NTNU og kronikken skrevet av de tre elevene fra Elvebakken videregående skole i Oslo, blant dem Thelma Sundby. Vi får også være med på seminaret når studentene blir delt i grupper og forteller hvordan de ville tilrettelegge sin undervisning om antisemittisme. Thelma Sundby fikk sammen med Elisa Bakken og Live Tveit fra Elvebakken videregående skole andreprisen i Holbergprisen i skolen 2020 med prosjektet “Ikke kun mellom linjene – antisemittisme i norsk presse i årene 1938-1939”. Podkasten er laget med støtte fra regjeringens Handlingsplan mot antisemittisme ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Produsent for episoden er Emily Luthentun. Tine Komissar fra Jødisk museum introduserer podkasten.

 

Thelma Sundby og faksimile fra Adresseavisen.

Jødisk museum Trondheim har som mål å ta vare på, videreføre og formidle kunnskap om jødisk tradisjon, kultur og historie i Midt- og Nord-Norge.

Jødisk museum Trondheim skal gjennom dialog, innsamling, registrering, bevaring og formidling, bidra til å forvalte deler av norsk jødisk kulturarv. Museet belyser temaer som innvandring, mangfold, identitet, integrering, antisemittisme før og nå, folkemord samt forholdet mellom minoritetskultur og majoritetssamfunnet. Et stort antall av museets besøkende er elever fra ungdomsskole og videregående skole samt studenter.