Skip to content

Norges Museumsforbund – Seksjon formidling

Du finner podcaster fra nmf i din favorittspiller. Har du ikke abonnert enda kan du gjøre det her, eller søk opp museumspodden der du lytter på podcast.:

Følg nmf i sosiale kanaler:

Norges Museumsforbund logo

Norges Museumsforbund er en medlemsorganisasjon som representerer museer over hele Norge. Formålet med forbundet er å fremme museenes interesser og bidra til å styrke museenes rolle i samfunnet. Museumsforbundet fungerer som en faglig og politisk interesseorganisasjon for norske museer og museumspersonell.

Norges Museumsforbund er også involvert i internasjonalt arbeid, og bidrar til å fremme norske museer på en global arena. Samarbeid og nettverksbygging på tvers av landegrensene er en viktig del av deres virke.

Som en organisasjon, representerer de et bredt spekter av museer, inkludert kunst, historie, naturhistorie, teknologi, og spesialmuseer.