Skip to content

Kraftlandet

Du finner podcaster fra kraftmuseet i din favorittspiller. Har du ikke abonnert enda kan du gjøre det her, eller søk opp museumspodden der du lytter på podcast.:

Følg kraftmuseet i sosiale kanaler:

Kraftlandet er et land hvor mennesker møter naturkrefter. Gjennom generasjoner har vi bygd samfunnet på naturen sine ressurser og kjent på farer som flom og skred. Fortellingene om disse naturkreftene, om disse menneskene, bor i Kraftlandet. Dette er siden for deg som ønsker å lære mer om vann, kraft og energihistorie. Kraftlandet løfter frem hendelser, problemstillinger og personer fra vår rikholdige historie. Vi som står bak Kraftlandet er Anno Norsk Skogmuseum, Kraftmuseet og Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE). Visjonen for siden og podkasten er: Å gjøre vassdrag- og energihistorien relevant inn i dagens samfunn.

Kraftmuseet: Museet har som mål om å bli et nasjonalt senter for kunnskap og rådgivning om norsk vannkrafthistorie, og historier knyttet til kraftkrevende industri og samfunnet omkring. Museet har og som mål å bevare, forvalte og formidle kunneskap om det nasjonale kulturminnet Tyssedal Kraftanlegg (Tysso 1).
Anno Norsk Skogmuseum: Et museum med nasjonalt ansvar for utmarksnæringene jakt, fangst, fiske, skog, skogbruk og skogsindustri. Museet ble etablert som en stiftelse i 1954. Formålet var å danne et nasjonalt museum som skulle favne tematikken skogbruk, jakt og fiske. I tiden etter andre verdenskrig var det store forventninger til skogbruket, så dette var et initiativ som var i takt med tiden. Museet ble etablert etter et ønske om å styrke historieformidlingen ved Glomdalsmuseet innenfor skogbruk og skogsarbeid.
NVE: Har ansvar for å forvalte vann- og energiressursene til landet. Har fokus på betydningen og relevansen vannkraft- og energihistorien har inn i dagens samfunn. Vår historiefortelling, gjennom Kraftlandet, tar utgangspunkt i forholdet mellom menneskene og naturen. Norsk natur er rik på kraftressurser som vi mennesker har utnyttet i vår samfunnsutvikling, ikke uten omkostninger.

Hva er det med vindkraften?

Ellinor bruker strøm til det meste. Har kraftsituasjonen egentlig noe med henne å gjøre?

Les mer og lytt til episoden