skip to Main Content

Strandende turister i Europa i 1914

Denne episoden og andre podcaster fra museumvest finner du i din foretrukne spiller. Du kan abonnere her hvis du ikke allerede har gjort det, eller se etter Museumspodden hvor du hører på podcaster.

(Per Kristian Sebak, avdelingsdirektør for Bergens Sjøfartsmuseum i Museum Vest

I dag hører vi om mange tusen turister som er strandet rundt om i verden som følge av koronapandemien. En tilsvarende situasjon oppstod også ved utbruddet av 1. verdenskrig sensommeren 1914 etter at landegrenser plutselig ble stengt, ulike betalingsmuligheter brutt og mange jernbaneselskap og rederier innstilte sine ruter. Godt over 100 000 amerikanske turister som befant seg i Europa måtte finne alternative reiseruter hjem – ofte i en helt annen standard enn det de hadde reist med østover. I amerikanske aviser ble disse strandede turistene omtalt som «flyktninger».
I denne podcasten gir Per Kristian Sebak, avdelingsdirektør for Bergens Sjøfartsmuseum i Museum Vest, et innblikk i denne lite omtalte delen av 1. verdenskrig, i samtale med konservator Bård Gram Økland.

Sebak har forsket mye på transatlantisk passasjerfart – inkludert turisme – under 1. verdenskrig i sin doktorgradsavhandling (Universitetet i Bergen, 2012), artikkelen «’Nordens New York’ – Bergen som internasjonalt knutepunkt under første verdenskrig» (Sjøfartshistorisk årbok 2016, Bergens Sjøfartsmuseum) og artikkelen «America’s first ‘refugee’ crisis: the repatriation of stranded Americans from Europe at the outbreak of the First World War» i Journal of Tourism (2018), med Torsten Feys som medforfatter.

Museum Vest fungerer som et regionmuseum for kommunene Austevoll, Sund, Fjell, Øygarden, Askøy og på noen felt også for Bergen. På samme tid er Museum Vest et temamuseum der den faglige profilen er en sammenfatning av de ulike avdelingenes spesialfelt. Denne profilen kan sammenfattes under følgende tre overskrifter: Fiskeri og havbruk. Krig og okkupasjon. Kystkultur med særlig fokus på et energiperspektiv. På disse fagområdene har museet ambisjoner utover det regionale nivået. Dette kommer blant annet til uttrykk ved at Museum Vest har påtatt seg et nasjonalt nettverksansvar for fagområdet fiskeri og kystkultur, etter forespørsel fra Kulturrådet.