Skip to content

Mor, jeg og tausheten

Denne episoden og andre podcaster fra jodiskmuseum finner du i din foretrukne spiller. Du kan abonnere her hvis du ikke allerede har gjort det, eller se etter Museumspodden hvor du hører på podcaster.

«Vi snakket ikke om Holocaust. Mor jeg og tausheten.»
er tittelen på boka denne podkasten fra Jødisk museum Trondheim handler om. Vi skal høre professor og forfatter Irene Levin i samtale med forsker Anette Homlong Storeide fra Falstadsenteret snakke om holocaust og tausheten rundt hendelsene, både blant ofre, myndigheter og det norske storsamfunnet. Produsent for episoden er Emily Lutentun. Tine Komissar fra Jødisk museum Trondheim introduserer podkasten.

Jødisk museum Trondheim har som mål å ta vare på, videreføre og formidle kunnskap om jødisk tradisjon, kultur og historie i Midt- og Nord-Norge.

Jødisk museum Trondheim skal gjennom dialog, innsamling, registrering, bevaring og formidling, bidra til å forvalte deler av norsk jødisk kulturarv. Museet belyser temaer som innvandring, mangfold, identitet, integrering, antisemittisme før og nå, folkemord samt forholdet mellom minoritetskultur og majoritetssamfunnet. Et stort antall av museets besøkende er elever fra ungdomsskole og videregående skole samt studenter.