skip to Main Content

Denne podcasten er basert på et intervju med Per Støre, mannen som har flest timer i hele verden i Twin Otter, hele 18.800 – og det er bare i én flytype. En gang når han var ganske fersk som pilot i Widerøe, så fikk han en forespørsel om han kunne tenke seg å bruke to måneder på å fly Twin Otter i Libya . Alle de andre pilotene i Widerøe hadde fått forspørselen først, men samtlige hadde avslått. Per slo til, og denne turen skulle bli en døråpner som gjorde at han fikk mange flere forespørsler. I løpet av sin lange karriere har han opplevd utrolig mye. Han har flydd for Røde Kors i Afrika, flydd til Grønland, flydd over Sovjet med KGB-agenter om bord, og flydd for støtteapparatet i Rally Dakar og blitt kjent med Pål Anders Ullevålseter – for å nevne noe.

Den første episoden handler om hvordan Per sine første møter med jagerfly som liten gutt på gården, hvordan han tok privatflysertifikatet og så bygget erfaring som sjøflypilot i Finnmark og på Vestlandet før han så fikk jobb i Widerøe.

Produsert av Tore Bugge Pedersen / Norsk Luftfartsmuseum i Bodø

Norsk Luftfartsmuseum I Bodø

Norsk Luftfartsmuseum i Bodø

Norsk Luftfartsmuseum ble åpnet av Kong Harald den 15. mai 1994. Museet ble til etter en massiv innsats fra en gruppe med stor luftfartsinteresse i Bodø, som i mange år hadde samlet og restaurert gamle historiske fly. Etter en politisk dragkamp om plassering og innhold i et nasjonalt luftfartsmuseum ble det til slutt bestemt at dette skulle legges til flybyen Bodø.