Skip to content

Mannedamene fra Haugesund

Denne episoden og andre podcaster fra museumvest finner du i din foretrukne spiller. Du kan abonnere her hvis du ikke allerede har gjort det, eller se etter Museumspodden hvor du hører på podcaster.

Hør historien om verdens første kvinnelige skipsredere, Hanna Brummenæs og Bertha Torgersen fra Haugesund. De ble på folkemunne kalt «mannedamene» og etablerte seg i 1909 i det som da var landets viktigste næring. Til tross for store utfordringer under 1. verdenskrig og i mellomkrigsårene bygget de to opp en respektabelt rederi i en svært mannsdominert næring. Gjest i studio er Arne Vestbø, forfatter og generalsekretær i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. Vestbø har skrevet en bok om Brummenæs og Torgersen.

Museum Vest fungerer som et regionmuseum for kommunene Austevoll, Sund, Fjell, Øygarden, Askøy og på noen felt også for Bergen. På samme tid er Museum Vest et temamuseum der den faglige profilen er en sammenfatning av de ulike avdelingenes spesialfelt. Denne profilen kan sammenfattes under følgende tre overskrifter: Fiskeri og havbruk. Krig og okkupasjon. Kystkultur med særlig fokus på et energiperspektiv. På disse fagområdene har museet ambisjoner utover det regionale nivået. Dette kommer blant annet til uttrykk ved at Museum Vest har påtatt seg et nasjonalt nettverksansvar for fagområdet fiskeri og kystkultur, etter forespørsel fra Kulturrådet.