skip to Main Content

Bli kjent med Hyllestad under vann

Denne episoden og andre podcaster fra museumvest finner du i din foretrukne spiller. Du kan abonnere her hvis du ikke allerede har gjort det, eller se etter Museumspodden hvor du hører på podcaster.

Marinarkeolog med kvernstein i Kilstraumen. Foto: Atle Ove Martinussen.
Marinarkeolog med kvernstein i Kilstraumen. Foto: Atle Ove Martinussen.

Tema for vår nye podcast er marinarkeologiske undersøkelser i Hyllestad, utført av arkeologer fra Bergens Sjøfartsmuseum. I Hyllestad har det blitt produsert kvernsteiner siden jernalderen og i flere hundre år var kvernsteinene en eksportvare. Over 360 enkeltbrudd er kjent i Hyllestad og funnområdet omfatter rundt 10 kvadratkilometer.

Programleder er Bård Gram Økland, konservator ved Museum Mest, avdeling Bergens Sjøfartsmuseum. Han møter arkeolog Thomas Bjørkeland, også han fra Museum Vest, avdeling Bergens Sjøfartsmuseum.

Vil du vite mer om temaet så anbefaler vi «Kvernstein i Hyllestad – Gull av «gråstein» i Sjøfartshistorisk Årbok 2018. Denne artikkelen er skrevet av Thomas Bjørkeland, Eirik S. Herdlevær, Tord K. T. Karlsen og Per Storemyr.

Museum Vest fungerer som et regionmuseum for kommunene Austevoll, Sund, Fjell, Øygarden, Askøy og på noen felt også for Bergen. På samme tid er Museum Vest et temamuseum der den faglige profilen er en sammenfatning av de ulike avdelingenes spesialfelt. Denne profilen kan sammenfattes under følgende tre overskrifter: Fiskeri og havbruk. Krig og okkupasjon. Kystkultur med særlig fokus på et energiperspektiv. På disse fagområdene har museet ambisjoner utover det regionale nivået. Dette kommer blant annet til uttrykk ved at Museum Vest har påtatt seg et nasjonalt nettverksansvar for fagområdet fiskeri og kystkultur, etter forespørsel fra Kulturrådet.