skip to Main Content

VIRUS 1: Da koronaen kom

Mange har en historie å fortelle om det som skjedde da koronapandemien kom til Norge. Først var det som et rykte - noe som mest angikk andre mennesker og ikke oss her hjemme. Så en dag sto koronaviruset midt i stua, selv om ingen hadde invitert det. Hvordan reagerte vi? På hvilke måter ble livene våre forandret?
Les mer og hør podcastepisoden