skip to Main Content

Den gamle uthavna Merdø

På øya ute ved havet fant sjøfolkene som kom utenfra en god havn med loser, ankringsplasser og fortøyningsringer. Sjøfolk som drev i land etter forlis fant sin grav på Gravene. Folk som bodde her fikk stadig impulser fra utlandet. I denne episoden vil du få høre om den gamle uthavna Merdø.

Losene på Merdø

Det var losene som skapte uthavnene. Skutene trengte kjentmenn når de skulle navigere inn mellom farlige grunner og skjær. Merdø var ”en meget søkt uthavn” med mange loser som satte livet på spill for å redde sjøfolk i storm og under forlis. I denne episoden vil du få høre mer om losene på Merdø.

De siste fastboende på Merdøgaard

Merdø fikk et nytt innslag da en kinakaptein bygde et stort hus på øya blant de små, beskjedne husene som var her fra før. Etter hvert tok velstanden fra skipperborgernes tid slutt. Senere generasjoner var barnløse og ugifte, og de tok godt vare på hjemmet og dyrket minnet om sine forfedre. I denne episoden vil du få høre om de siste fastboende på Merdøgaard.

Da Merdøgaard ble museum

I diskusjonen om å bevare Merdøgaard som museum ble det harselert frisk over røykstuene i innlandet, i motsetning til den viktige ”skjærgårdskulturen”. Mange viste interesse for skipperhjemmet i uthavna, også dikteren Vilhelm Krag. Det forgikk en hissig debatt, harde forhandlinger og stadige forviklinger. Og som alltid var det et spørsmål om penger. I denne episoden vil du få høre mer om da Merdøgaard ble museum