skip to Main Content

Jeg ante ikke konsekvensen av hva jeg gjorde, og det tror jeg ingen gjør. Når du går inn i Ibsens litteratur så må det skje noe med deg – særlig hvis du blir der en stund. – Da Tone Dietrichson leste Henrik Ibsens Vildanden kjente hun seg selv igjen i alle karakterene i stykket. I tillegg til alle hennes bilder som stykket har inspirert, har Dietrichson også reist rundt med en personlig forestilling basert på Vildanden, om karakterene og hvordan de har påvirket hennes liv.

En podcast om Henrik Ibsen produsert av Ibsenmuseet i Oslo. Intervjuer: Bergljot Geist. Opptak, musikk og redigering: Alexander Lindbäck.