skip to Main Content

Gjenhør med første episode av Ibsenmuseets podcastserie publisert mandag 10. september 2018. En normalt bygget sannhet lever i regelen en 17-18, høyst 20 år. Sjelden lenger, sier Dr Stockmann i En folkefiende. Dette fikk Henrik Ibsen Museum på Venstøp merke da Jørgen Haave, konservator ved Telemark Museum, begynte å grave i kildene. Nå må historien om Ibsens barndom skrives om. Jørgen Haave har skrevet boken Familien Ibsen (Museumsforlaget).

En podcast om Henrik Ibsen produsert av Ibsenmuseet i Oslo. Intervjuer: Bergljot Geist. Opptak, musikk og redigering: Alexander Lindbäck.